Serviscentraler/Fördelningscentraler

Serviscentraler/Fördelningscentraler

Kabelskåp inomhus är byggda i samma system som våra utomhusskåp, ABB Kabeldon och ABB Cewe. Vi skräddarsyr och använder oss av det system som passar bäst och är mest kostnadseffektivt i just ditt projekt. Kabelskåpen håller IP54 med stängda dörrar och allt är IP 20 klassat även med öppna dörrar.

Serviscentralerna för elverksmätning har strömmar upp till 1500A och kabelskåp utan mätning upp till 1600A.

Serviscentraler/Fördelningscentraler