Vår story

Vår story

2007 bestämde ABB Cewe-Control att avveckla delar av sin tillverkning och avdelningen för kundanpassade elcentraler. Det var då våra funderingar om att bilda ett eget bolag som en fristående avknoppning blev verklighet och Centralmontage AB bildades. Det resulterade i en ömsesidig företagslösning och vi har idag en fördjupad relation och samarbete med bland annat ABB Cewe och ABB Kabeldon.

I takt med att duktiga medarbetare rekryterats från ABB, har företaget vuxit. I dag är vi 18 anställda och omsätter närmare 70 miljoner och är en av marknadens ledande leverantörer av kundanpassade serviscentraler. Andra affärsområden är reservkraft, uttagscentraler och gatubelysning där Centralmontage ligger i framkant.

Vår expertis är bland annat att hålla hög service, vara extra lyhörda, lyssna till våra kunders behov och synpunkter, för att utvecklas och ständigt bli bättre.

Företaget är beläget i den vackra kuststaden Nyköping. Här finns ett bra företagsklimat med närhet till både leverantörer, viktiga marknader och bra transporter. Med rätt produktprogram, motiverade och mycket kompetenta medarbetare står vi väl rustade att möta framtidens ökande behov av effektiva centrallösningar.

Vi har en central roll i våra kunders affärsprocesser.